Általános Információk

Általános információk

A honlapot mindenki saját felelősségére használhatja, az ott megjelent információk iránt semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a továbbiakban folytatja a honlap böngészését, úgy elfogadja az alábbi feltételeket, melyek az adatvédelmi szabályzattal együttesen szabályozzák a volleyworld.hu és az ön viszonyát a honlapunkkal kapcsolatban. Amennyiben nem ért egyet ennek a szabályzatnak valamelyik pontjával, úgy ne folytassa a honlapunk böngészését!

 

A volleyworld.hu  vagy  “minket” vagy “mi” kifejezés a honlap tulajdonosára vonatkozik. Az “ön” kifejezés pedig a felhasználóra illetve a látogatóra vonatkozik.

A honlap látogatása az alábbi szabályok szerint lehetséges:

A honlapon az ön személyes használatára szolgáló általános információk találhatók. A tartalmat külön értesítés nélkül változtathatjuk.

A honlap böngésző preferenciáit néző cookie-kat használ.

Sem mi sem bármely harmadik fél nem vállal felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából vagy más hasonló okból esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, valamint a honlap tartalmával, valamint az ott illetve azon keresztül elérhető adattal és egyéb információval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan azok pontosságát, időszerűségét, teljességét, érvényességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően sem.

A honlapon található információkat ön csak személyes felelősségére használhatja fel. Minket felelősségre vonni nem lehet. Szintén saját felelősség, hogy az itt említett szolgáltatások és információk megfelelnek-e az ön által támasztott követelményeknek.

Bárminemű reprodukció a jogvédelmi  szabályzat szerint történhet.

A honlap jogosulatlan felhasználása  jogi-illetve büntetőeljárást vonhat maga után.

Az Ön kényelme, valamint a honlap használhatóságának javítása érdekében esetenként külső felek által biztosított tartalmakra mutató hivatkozásokat teszünk elérhetővé, melyek tartalmára ráhatásunk nincsen. Ezen honlapokon elérhető tartalmakért felelősséget sem vállalunk.

A honlap látogatása, használata, és bármi ebből adódó vita rendezése a hatályos magyar törvények szerint lehetséges.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A volleyworld.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire. Személyes adatokat harmadik személynek csak a felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén adunk ki. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra.

A volleyworld.hu weboldal üzemeltetője kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.