Általános Információk

Általános információk

A honlapot mindenki saját felel?sségére használhatja, az ott megjelent információk iránt semmilyen felel?sséget nem vállalunk.

Amennyiben a továbbiakban folytatja a honlap böngészését, úgy elfogadja az alábbi feltételeket, melyek az adatvédelmi szabályzattal együttesen szabályozzák a volleyworld.hu és az ön viszonyát a honlapunkkal kapcsolatban. Amennyiben nem ért egyet ennek a szabályzatnak valamelyik pontjával, úgy ne folytassa a honlapunk böngészését!

 

A volleyworld.hu  vagy  “minket” vagy “mi” kifejezés a honlap tulajdonosára vonatkozik. Az “ön” kifejezés pedig a felhasználóra illetve a látogatóra vonatkozik.

A honlap látogatása az alábbi szabályok szerint lehetséges:

A honlapon az ön személyes használatára szolgáló általános információk találhatók. A tartalmat külön értesítés nélkül változtathatjuk.

A honlap böngész? preferenciáit néz? cookie-kat használ.

Sem mi sem bármely harmadik fél nem vállal felel?sséget a honlap nem megfelel? m?ködéséb?l, üzemzavarából vagy más hasonló okból esetlegesen ered? közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, valamint a honlap tartalmával, valamint az ott illetve azon keresztül elérhet? adattal és egyéb információval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan azok pontosságát, id?szer?ségét, teljességét, érvényességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illet?en sem.

A honlapon található információkat ön csak személyes felel?sségére használhatja fel. Minket felel?sségre vonni nem lehet. Szintén saját felel?sség, hogy az itt említett szolgáltatások és információk megfelelnek-e az ön által támasztott követelményeknek.

Bárminem? reprodukció a jogvédelmi  szabályzat szerint történhet.

A honlap jogosulatlan felhasználása  jogi-illetve büntet?eljárást vonhat maga után.

Az Ön kényelme, valamint a honlap használhatóságának javítása érdekében esetenként küls? felek által biztosított tartalmakra mutató hivatkozásokat teszünk elérhet?vé, melyek tartalmára ráhatásunk nincsen. Ezen honlapokon elérhet? tartalmakért felel?sséget sem vállalunk.

A honlap látogatása, használata, és bármi ebb?l adódó vita rendezése a hatályos magyar törvények szerint lehetséges.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A volleyworld.hu weboldal üzemeltet?je kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel?en kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelmér?l és a közérdek? adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire. Személyes adatokat harmadik személynek csak a felhasználó el?zetes és kifejezett hozzájárulása esetén adunk ki. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelez? adattovábbításokra.

A volleyworld.hu weboldal üzemeltet?je kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai m?ködtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.